LOTTOVIP99..com

วิธีฝากเงินเว็บ LOTTOVIP

  1. Login ID ของท่าน
  2. คลิ๊กที่ เมนู ฝากเงิน
  3. เลือก บัญชีธนาคาร ของท่านที่ได้เพิ่มไว้
  4. เลือกช่องทางการ โอนเงิน และ กดปุ่ม ถัดไป
  5. เลือก ธนาคาร ที่ท่านต้องการโอนงินเข้ามา
  6. ระบุ จำนวนเงิน ที่ต้องการฝาก และหากมีโปรโมชั่นก็กดเลือกที่ท่านต้องการใช้ และ กดปุ่ม ถัดไป
  7. เมื่อท่านโอนเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการแจ้งโอนเงิน ให้ท่านระบุ วัน และ เวลา ที่โอนเงินเข้ามาให้ตรงกับสลิป และ กดปุ่ม ถัดไป
  8. รอระบบตรวจสอบ และ เพิ่มยอดเครดิต ให้แก่ท่าน
  9. สามารถตรวจเช็คยอดเครดิตที่เติมเข้ามาได้ที่ ปุ่มสถานนะการเติมเงิน
LOTTOVIP99..com
จำฉันไว้ในระบบ ลืมรหัสผ่าน